ΚΥΜΟΘΟΗ ΑΚΕ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διεύθυνση: Αλίμου 68

Ταχ. Κώδικας: 17455 ΑΛΙΜΟΣ

Τηλέφωνο: +30 210 9843863

Ισολογισμός 31/12/2012

Ισολογισμός 31/12/2013

Ισολογισμός 31/12/2014

Ισολογισμός 31/12/2015

Ισολογισμός 31/12/2016